Plan- och byggprojekt

Backadalen - komplettering av bostadsbebyggelse

SDN Norra Hisingen. Stadsdel Backa.

Vad händer just nu?

Byggande pågår. Planen vann laga kraft 2014-10-10, detta innebär att planen är gällande. Planen i sin helhet finns på Stadsbyggnadskontorets arkiv och har aktbeteckning 1480K-II-5139.

Karta

Status och handlingar

  1. Byggstart/pågående byggprojekt

    I detta skede har bygglov givits och byggstart har meddelats från byggherren.

Bebyggelse

Planerade hyresrätter
0 stycken
Planerade bostadsrätter
0 stycken
Planerade villor/radhus
20 stycken
Övrigt
stycken

Diarienummer

Diarienummer SBK
BN0687/07
Diarienummer FK
FN4068/10
Planens formella namn
Detaljplan för Bostäder i Backadalens villaområde inom stadsdelen Backa

Handläggare