Plan- och byggprojekt

Härlanda - bostäder vid Träkilsgatan

SDN Örgryte-Härlanda. Stadsdel Härlanda.

Syftet med detaljplanen är att utreda möjlig komplettering med bostäder i området på grund av stort behov av bostäder i centrala och halvcentrala lägen i Göteborg. Förslaget medger fyra byggnader med parkering i källarplan och kan ge ett tillskott på totalt drygt 90 lägenheter. Bostäderna i tre av husen blir bostadsrätter och bostäderna i det fjärde blir hyresrätter. Borttagna bollplaner kompenseras med upprustning av boll-/basketplan i angränsande område.

Vad händer just nu?

Projektet är färdigställt och inflyttat.

Karta

Status och handlingar

Bebyggelse

Planerade hyresrätter
35 stycken
Planerade bostadsrätter
68 stycken
Planerade villor/radhus
0 stycken
Övrigt
Totalt färdigställs 86 lägenheter under 2013-2014 inom området. stycken

Diarienummer

Diarienummer SBK
BN0623/04
Diarienummer FK
FN1344/05
Planens formella namn
Bostäder m.m. vid Träkilsgatan

Aktuell tidplan

  • Byggstart
    2011-12-01

Handläggare

Byggherrar

Om det finns bostäder i planen och du vill anmäla intresse - kontakta byggherren.

Markägare

HSB Göteborg