Plan- och byggprojekt

Askim - Bostäder norr om Askimsviken

SDN Askim-Frölunda-Högsbo. Stadsdel Askim.

Syftet med förslaget är att möjliggöra en bebyggelse med bostäder i området. Planen möjliggör även för Askimsbadet att utvecklas som mötesplats genom att ytan i planområdets södra del kan aktiveras med kompletterande aktiviteter. Förslaget innebär 95 lägenheter, som planeras uppföras som hyresrätt.

Bild 1 Planområdets gränser
Bild 2 Illustrationen visar hur en bebyggelse kan se ut, sedd från norr
Bild 3 Vy över grusbollplan där bostadsbebyggelse är planerad

Vad händer just nu?

Byggande pågår. Planen vann laga kraft 2017-09-04, detta innebär att planen är gällande. Planen i sin helhet finns på Stadsbyggnadskontorets arkiv och har aktbeteckning 2-5260.

Karta

Status och handlingar

  1. Byggstart/pågående byggprojekt

    I detta skede har bygglov givits och byggstart har meddelats från byggherren.

Bebyggelse

Planerade hyresrätter
57 stycken
Planerade bostadsrätter
0 stycken
Planerade villor/radhus
0 stycken
Övrigt
stycken

Diarienummer

Diarienummer SBK
BN0617/09
Diarienummer FK
FN5054/11
Planens formella namn
Detaljplan för Bostäder norr om Askimsviken

Aktuell tidplan

  • Byggstart
    2017
    Projektavslut
    2018

Handläggare

Byggherrar

Om det finns bostäder i planen och du vill anmäla intresse - kontakta byggherren.

Projekt i området

Här hittar du andra intressanta projekt i området