Plan- och byggprojekt

Järnbrott - Bostäder m m vid Guldmyntsgatan

SDN Askim-Frölunda-Högsbo. Stadsdel Järnbrott.

Projektet avses mynna i en detaljplan som är flexibel för olika byggnadslösningar, men som är tydlig med att reglera de kvalitetsfrågor som rör den övergripande gestaltningen av området. Byggnationen i området är tänkt att genomföras av flera olika byggherrar, både stora och små. Markanvisning har skett efter samrådet till två hyresrättsbyggare och två bostadsrättsbyggare, samt markreservation till tre bygg-/bogemenskaper. Därför är kombinationen av kvalitetssäkring och flexibilitet avgörande för en bra detaljplan.

Vad händer just nu?

Byggande pågår. Planen vann laga kraft 2017-05-24. Detta innebär att planen är gällande. Planen i sin helhet finns på Stadsbyggnadskontorets arkiv och har aktbeteckning 2-5327.

Karta

Status och handlingar

  1. Byggstart/pågående byggprojekt

    I detta skede har bygglov givits och byggstart har meddelats från byggherren.

Bebyggelse

Planerade hyresrätter
160 stycken
Planerade bostadsrätter
160 stycken
Planerade villor/radhus
0 stycken
Övrigt
110 lägenheter beräknas byggas som Bogemenskap. stycken

Diarienummer

Diarienummer SBK
BN0589/11
Diarienummer FK
FN4975/11
Planens formella namn
Bostäder mm vid Guldmyntsgatan inom stadsdelen Järnbrott

Aktuell tidplan

  • Projektstart
    2018

Handläggare

Byggherrar

Om det finns bostäder i planen och du vill anmäla intresse - kontakta byggherren.

Markägare

Göteborgs stad

Projekt i området

Här hittar du andra intressanta projekt i området