Plan- och byggprojekt

Vrångö - Bostäder vid Gyssebergsvägen

SDN Västra Göteborg. Stadsdel Styrsö.

Syftet med planändringen är att tillåta flerbostadshus. Planändringen är ett tillägg till den gällande detaljplanen 4152. Denna detaljplan genomförs som ett så kallat enkelt planförfarande detta innebär att den är av begränsad betydelse för allmänheten och har enbart ett fåtal berörda.

Vad händer just nu?

Byggande pågår. Detaljplanen vann laga 2014-03-21. Detta innebär att planen är gällande. Detaljplanen i sin helhet finns på Stadsbyggnadskontorets arkiv och har aktbeteckning 1480K-2-5236.

Karta

Status och handlingar

  1. Byggstart/pågående byggprojekt

    I detta skede har bygglov givits och byggstart har meddelats från byggherren.

Bebyggelse

Planerade hyresrätter
12 stycken
Planerade bostadsrätter
0 stycken
Planerade villor/radhus
4 stycken
Övrigt
stycken

Diarienummer

Diarienummer SBK
BN0546/12
Diarienummer FK
FN1052/09
Planens formella namn
Ändring av del av detaljplan för bostäder vid Djupvik på ön Vrångö

Handläggare

Byggherrar

Om det finns bostäder i planen och du vill anmäla intresse - kontakta byggherren.

Markägare

Kommunen och privat