Plan- och byggprojekt

Askim - Cirka 500 nya bostäder vid Sisjövägen

SDN Askim-Frölunda-Högsbo. Stadsdel Askim.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra bostadsbebyggelse och därvid komplettera med bostadsformer som det råder brist på i stadsdelen. Bebyggelsen föreslås innehålla en blandning av radhus och flerfamiljshus. En förskola med sex avdelningar är också planerad. Områden som utpekats som värdefulla i en utförd naturinventering, undantas från exploatering.

I översiktsplanen är detta område utpekat som utbyggnadsområde för bostäder.

Vad händer just nu?

Byggande av bostäderna pågår. Planen antogs den 29 april 2014 och efter överklaganden så har planen nu vunnit laga kraft (2016-02-29). Detta innebär att planen är gällande. Planen i sin helhet finns på Stadsbyggnadskontorets arkiv och har aktbeteckning 1480K-2-5213.

Karta

Status och handlingar

 1. Byggstart/pågående byggprojekt

  I detta skede har bygglov givits och byggstart har meddelats från byggherren.

Bebyggelse

Planerade hyresrätter
250 stycken
Planerade bostadsrätter
250 stycken
Planerade villor/radhus
50 stycken
Övrigt
stycken

Diarienummer

Diarienummer SBK
BN0530/08
Diarienummer FK
FN2723/09
Planens formella namn
Bostäder vid Sisjövägen inom stadsdelen Askim i Göteborg

Aktuell tidplan

 • Projektstart
  2016
  Byggstart
  2016
  Projektavslut
  2020

Handläggare

Byggherrar

Om det finns bostäder i planen och du vill anmäla intresse - kontakta byggherren.

Markägare

Göteborgs Stad äger merparten av marken.