Plan- och byggprojekt

Sävenäs - bostäder vid Torpagatan

SDN Örgryte-Härlanda. Stadsdel Sävenäs.

Planförslaget gäller ca 280 nya hyres- och bostadsrätter i flerbostadshus i 2-6 våningar, samt ca 20 parhus/radhus.

Vad händer just nu?

Byggande pågår. Planen vann laga kraft 2013-10-29. Detta innebär att planen är gällande. Planen i sin helhet finns på Stadsbyggnadskontorets arkiv och har aktbeteckning 1480K-II-4957.

Karta

Status och handlingar

  1. Byggstart/pågående byggprojekt

    I detta skede har bygglov givits och byggstart har meddelats från byggherren.

Bebyggelse

Planerade hyresrätter
170 stycken
Planerade bostadsrätter
125 stycken
Planerade villor/radhus
16 stycken
Övrigt
16 småhus färdigställdes av EHAB 2016 HSB byggstartade 125 lägenheter med bostadsrätt under 2018. stycken

Diarienummer

Diarienummer SBK
BN0507/04
Diarienummer FK
FN0860/05
Planens formella namn
Bostäder vid Torpagatan, delar av Sävenäs 165:3-4 och 747:88 inom stadsdelen Sävenäs.

Aktuell tidplan

  • Projektstart
    2016
    Projektavslut
    2020

Handläggare

Byggherrar

Om det finns bostäder i planen och du vill anmäla intresse - kontakta byggherren.

Markägare

Göteborgs Stad