Plan- och byggprojekt

Högsbo - bostäder vid Bankogatan

Stadsdel Järnbrott.

Vad händer just nu?

Planen är laga kraftvunnen (2012-01-19). Detta innebär att planen är gällande.

Byggande pågår.

Karta

Status och handlingar

 1. Byggstart/pågående byggprojekt

  I detta skede har bygglov givits och byggstart har meddelats från byggherren.

Bebyggelse

Planerade hyresrätter
59 stycken
Planerade bostadsrätter
0 stycken
Planerade villor/radhus
0 stycken
Övrigt
Projektet färdigställs under 2016. stycken

Diarienummer

Diarienummer SBK
BN0474/10
Diarienummer FK
FN1791/10
Planens formella namn
Detaljplan för Bostäder vid Bankogatan inom stadsdelen Järnbrott i Göteborg

Aktuell tidplan

 • Projektstart
  2015
  Byggstart
  Andra kvartalet 2015
  Inflyttning
  2016 sista halvåret
  Projektavslut
  2016

Handläggare

Byggherrar

Om det finns bostäder i planen och du vill anmäla intresse - kontakta byggherren.

Markägare

Göteborgs Stad och Familjebostäder.