Plan- och byggprojekt

Kviberg - idrottsområde vid Kvibergs Kaserner

SDN Östra Göteborg. Stadsdel Kviberg.

Området med sporthallar kommer att vara en del av ett större idrotts-, rekreations- och skolområde vid Kvibergs kaserner där möjlighet skall ges att utveckla sina respektive verksamheter i en rik kultur- och naturmiljö.

Vad händer just nu?

En beachvolleybollhall har byggts och är i drift. Arenan och torget står klart.

Se också Kviberg - idrottshallar och skolområde

Karta

Status och handlingar

  1. Byggstart/pågående byggprojekt

    I detta skede har bygglov givits och byggstart har meddelats från byggherren.

Diarienummer

Diarienummer SBK
BN0470/10
Diarienummer FK
FN3072/10
Planens formella namn
Detaljplan för hallområde på Kviberg

Aktuell tidplan

  • Byggstart
    februari 2011

Handläggare

Markägare

Göteborgs Stad