Plan- och byggprojekt

Angered - Nya småhus vid Tolereds gård

SDN Angered. Stadsdel Angered och Gårdsten.

Syftet med förslaget är att möjliggöra utbyggnaden av småhus inom området. Inom planområdet får 19 fristående villor och 22 grupphus uppföras.

Vad händer just nu?

Byggande pågår. Planen är gällande och utbyggnaden av gator och VA påbörjas under hösten 2015. Därefter påbörjas den första etappen med 11 hus.

Karta

Status och handlingar

 1. Byggstart/pågående byggprojekt

  I detta skede har bygglov givits och byggstart har meddelats från byggherren.

Bebyggelse

Planerade hyresrätter
0 stycken
Planerade bostadsrätter
0 stycken
Planerade villor/radhus
41 stycken
Övrigt
14 småhus färdiställdes 2018. stycken

Diarienummer

Diarienummer SBK
BN0426/08
Diarienummer FK
FN0487/07
Planens formella namn
Bostäder vid Tolered gård inom stadsdelarna Angered och Gårdsten

Aktuell tidplan

 • Projektstart
  2015
  Byggstart
  Hösten 2015
  Projektavslut
  2019

Handläggare

Byggherrar

Om det finns bostäder i planen och du vill anmäla intresse - kontakta byggherren.

Markägare

Göteborgs kommun

Projekt i området

Här hittar du andra intressanta projekt i området