Plan- och byggprojekt

Önnered - Bostäder och verksamheter vid Önneredsvägen

SDN Västra Göteborg. Stadsdel Önnered.

Detaljplanens syfte är att kunna ge möjlighet till att bygga ca 55 lägenheter i flerfamiljshus och ca 470 kvm för lokaler med olika verksamheter.

Vad händer just nu?

Byggande pågår. Planen vann laga kraft 2017-04-21. Detta innebär att planen är gällande. Planen i sin helhet finns på Stadsbyggnadskontorets arkiv och har aktbeteckning 2-5317.

Karta

Status och handlingar

  1. Byggstart/pågående byggprojekt

    I detta skede har bygglov givits och byggstart har meddelats från byggherren.

Bebyggelse

Planerade hyresrätter
0 stycken
Planerade bostadsrätter
64 stycken
Planerade villor/radhus
0 stycken
Övrigt
stycken

Diarienummer

Diarienummer SBK
BN0372/06
Diarienummer FK
FN3617/14

Aktuell tidplan

  • Projektstart
    2018

Handläggare

Byggherrar

Om det finns bostäder i planen och du vill anmäla intresse - kontakta byggherren.

Markägare

Göteborgs kommun (tomträtt)