Plan- och byggprojekt

Sävenäs - Bostäder vid Smörslottsgatan (BoStad2021)

SDN Örgryte-Härlanda. Stadsdel Sävenäs.

Detaljplanen möjliggör en förtätning av befintlig bostadsbebyggelse med ytterligare ca 500 nya lägenheter på ytor som idag utgör parkering, grönyta och förskola. En ny förskola med sex avdelningar föreslås ersätta den befintliga förskolan. Förslaget omfattar skivhus utmed Smörslottsgatan och Östra Torpavägen och punkthus i områdets södra del. Parkering föreslås ske i parkeringsgarage under den nya bebyggelsen. Lokaler för verksamheter möjliggörs i entréplan i alla byggnader inom området.

Denna plan ingår i BoStad2021
BoStad2021 är namnet på ett samverkansprojekt mellan Göteborgs Stad och byggaktörer. Satsningen innebär att 7 000 nya bostäder, utöver ordinarie bostadsproduktion, ska vara färdigställda år 2021 då Göteborg fyller 400 år. Läs mer om BoStad2021

Vad händer just nu?

Byggande pågår. Planen vann laga kraft 2018-01-10, detta innebär att planen är gällande. Planen i sin helhet finns på Stadsbyggnadskontorets arkiv och har aktbeteckning 2-5376.

Trafikkontorets arbeten beräknas påbörja under 2019

Karta

Status och handlingar

  1. Byggstart/pågående byggprojekt.

    I detta skede har bygglov givits och byggstart har meddelats från byggherren.

Bebyggelse

Planerade hyresrätter
0 stycken
Planerade bostadsrätter
550 stycken
Planerade villor/radhus
0 stycken
Övrigt
Här planeras för 550 lägenheter samt en ny förskola. 88 lägenheter byggstartade 2018. stycken

Diarienummer

Diarienummer SBK
BN0350/14
Diarienummer FK
FN2915/15
Planens formella namn
Detaljplan för Bostäder vid Smörslottsgatan inom stadsdelen Sävenäs i Göteborg, del av Jubileumssatsningen

Aktuell tidplan

  • Byggstart
    2018-12-31
    Projektavslut
    2019-12-31

Handläggare

Byggherrar

Om det finns bostäder i planen och du vill anmäla intresse - kontakta byggherren.

Markägare

Balder/Göteborgs Stad