Plan- och byggprojekt

Olofstorp - Bostäder i Björsared

SDN Angered. Stadsdel Olofstorp.

Syftet med detaljplanen är att skapa tomter för byggande av nya bostäder med särskild service (6-8 lägenheter).

Vad händer just nu?

Byggande pågår. Planen vann laga kraft 2015-09-07. Detta innebär att planen är gällande. Planen i sin helhet finns på Stadsbyggnadskontorets arkiv och har aktbeteckning 1480K-2-5255.

Karta

Status och handlingar

 1. Byggstart/pågående byggprojekt

  I detta skede har bygglov givits och byggstart har meddelats från byggherren.

Bebyggelse

Planerade hyresrätter
8 stycken
Planerade bostadsrätter
0 stycken
Planerade villor/radhus
0 stycken
Övrigt
Lägenheter för särskild service (Bmss) stycken

Diarienummer

Diarienummer SBK
BN0336/10
Diarienummer FK
FK6710/10
Planens formella namn
Bostäder vid Östra Björredsvägen

Aktuell tidplan

 • Projektstart
  2018
  Byggstart
  2018
  Projektavslut
  2018

Handläggare

Markägare

Göteborgs Stad