Plan- och byggprojekt

Järnbrott - Bostäder vid Flintyxegatan/Näsetvägen

SDN Västra Göteborg. Stadsdel Järnbrott.

Syftet med detaljplanen är att pröva möjligheten att bebygga området med en envåningslänga med bostäder med särskild service (BmSS). Området är relativt plant och ligger omedelbart intill Näsetvägen.

Vad händer just nu?

Byggande pågår. Planen har vunnit laga kraft 2015-10-13. Detaljplanen i sin helhet finns på Stadsbyggnadskontorets arkiv och har aktbeteckning 1480K-2-5228

Karta

Status och handlingar

  1. Byggstart/pågående byggprojekt

    I detta skede har bygglov givits och byggstart har meddelats från byggherren.

Bebyggelse

Planerade hyresrätter
6 stycken
Planerade bostadsrätter
0 stycken
Planerade villor/radhus
0 stycken
Övrigt
stycken

Diarienummer

Diarienummer SBK
BN0320/12
Diarienummer FK
FN2004/12
Planens formella namn
Detaljplan för bostäder vid Flintyxegatan / Näsetvägen inom stadsdelen Järnbrott

Aktuell tidplan

  • Projektstart
    2018
    Projektavslut
    2019

Handläggare

Byggherrar

Om det finns bostäder i planen och du vill anmäla intresse - kontakta byggherren.