Plan- och byggprojekt

Fiskebäck - Fiskebäcks Hamn

SDN Västra Göteborg. Stadsdel Fiskebäck.

I planområdet finns ett äldreboende med ca 100 lägenheter. Väster och söder om äldreboendet byggs nu ca 160 nya bostadsrättslägenheter. Dessa blir ett komplement till de bostäder som redan finns och ger stadsdelen ett ökat utbud av olika boendeformer.

Vad händer just nu?

Byggande pågår.

Karta

Status och handlingar

  1. Byggstart/pågående byggprojekt

    I detta skede har bygglov givits och byggstart har meddelats från byggherren.

Bebyggelse

Planerade hyresrätter
0 stycken
Planerade bostadsrätter
154 stycken
Planerade villor/radhus
0 stycken
Övrigt
Totalt färdigställs 135 bostäder under 2012-2013. stycken

Diarienummer

Diarienummer SBK
BN0317/04
Diarienummer FK
FN0853/04
Planens formella namn
Detaljplan för Fiskebäcks Hamn

Handläggare

Byggherrar

Om det finns bostäder i planen och du vill anmäla intresse - kontakta byggherren.

Markägare

Skanska Nya Hem AB, JM AB