Plan- och byggprojekt

Hållplats Rambergsvallen rustas upp

Stadsdel Hisingen.

Hållplats Rambergsvallen har genomgått en omfattande upprustning och tillgänglighetsanpassning för lättare och tryggare resor. I augusti 2019 öppnade den nya hållplatsen.

Gående och cyklister passerar nu över Hjalmar Brantingsgatan via övergångsställen istället för, som tidigare, under gatan i tunnel. Hastigheten på Hjalmars Brantings gatan är reglerad till 40 km/h. Förbi hållplatsläget är Hjalmar Brantingsgatan enfilig åt båda håll.

Upprustningen av hållplats Rambergsvallen är en del av byggnationen av det nya bostadsområdet Rambergsstaden, eller Lundby Park som det också kallas. Du kan läsa mer om planerna för området här.

Vad händer just nu?

Byggnation pågår.

Samtidigt som hållplatsen öppnar i augusti 2019 så öppnar också de nya övergångsställena över Hjalmar Brantingsgatan.

Vissa arbeten runt hållplatsen kvarstår så framkomligheten kan fortsatt vara något begränsad.

Munkedalsgatan är avstängd för biltrafik fram till november 2019.

Gång- och cykelbanan utmed Hjalmar Brantingsgatans södra sida mot Gropegårdsgatan är avstängd till och med 2021 på grund av byggnation av det nya bostadsområdet Lundby Park.

Karta

Status och handlingar

  1. Startskede - trafikprojekt

    • Upprustningen av hållplats Rambergsvallen startade sommaren 2018 och förväntas pågå till sommaren 2019.

Diarienummer

Diarienummer TK
TK2279/17

Handläggare

Projekt i området

Här hittar du andra intressanta projekt i området