Plan- och byggprojekt

Högsbo - Stadsutveckling vid Olof Asklunds gata (BoStad2021)

SDN Askim-Frölunda-Högsbo. Stadsdel Högsbo.

Planen utgör en första etapp innehållande 600 bostäder. Hela beståndet rymmer på sikt cirka 1 900 bostäder. Syftet är att omvandla nuvarande verksamhetsområde för industriändamål till blandad bebyggelse med bostäder, verksamheter och småskalig handel. Syftet är också att utveckla och koncentrera Pågens verksamhet så att den kan samlokaliseras med bostäder.
Program för nordöstra Högsbo (dnr 0600/13) har upprättats och varit på samråd 2015-11-11 – 2016-01-12. Detaljplanen är den första som tas fram i programområdet.

Projektet är indelat i tre etapper med uppskattad tidplan:
Etapp 1: 2019-2022
Etapp 2: 2022-2025
Etapp 3: 2025-2029

Denna plan ingår i BoStad2021.
BoStad2021 är namnet på ett samverkansprojekt mellan Göteborgs Stad och byggaktörerna. Satsningen innebär att 7 000 nya bostäder, utöver ordinarie bostadsproduktion, ska vara. färdigställda år 2021 då Göteborg fyller 400 år. Inom detaljplanen är ambitionen att 200 bostäder ska vara färdigställda år 2021. Läs mer om BoStad2021

Vad händer just nu?

Granskningsperiod nummer två är avslutad och nu pågår arbetet med att färdigställa ett slutligt förslag som byggnadsnämnden får ta ställning till.

Karta

Status och handlingar

  1. Plan utökat förfarande - granskning II

Bebyggelse

Planerade hyresrätter
0 stycken
Planerade bostadsrätter
0 stycken
Planerade villor/radhus
0 stycken
Övrigt
Här planeras för totalt 1900 nya bostäder, varav 200 ingår i BoStad2021. Upplåtelseform: Både hyresrätter och bostadsrätter. stycken

Diarienummer

Diarienummer SBK
BN1337/15
Diarienummer FK
FN2477/16
Planens formella namn
Detaljplan för Stadsutveckling vid Olof Asklunds gata inom stadsdelen Högsbo.

Handläggare

Byggherrar

Om det finns bostäder i planen och du vill anmäla intresse - kontakta byggherren.

Markägare

Platzer, Wallenstam, Ytter bygg, Fastighetskontoret, Vilhemsson&Carlsson