Plan- och byggprojekt

Järnbrott - fler bostäder vid Tunnlandsgatan

SDN Askim-Frölunda-Högsbo. Stadsdel Järnbrott.

Ett tillskott på ca 80 nya och trivsamma hyresrätter prövas. Målet är att de nya bostäderna ska erbjuda en god boendemiljö, bidra till att utveckla stadsbilden, öka tryggheten och förbättra underlag för service i närområdet.

Vad händer just nu?

Byggande pågår. Bostäderna hyrs ut via BoPlats.

Karta

Status och handlingar

  1. Byggstart/pågående byggprojekt

    I detta skede har bygglov givits och byggstart har meddelats från byggherren.

Bebyggelse

Planerade hyresrätter
123 stycken
Planerade bostadsrätter
0 stycken
Planerade villor/radhus
0 stycken
Övrigt
Alla 123 lägenheter kommer att färdigställas under 2014. stycken

Diarienummer

Diarienummer SBK
BN0728/08
Diarienummer FK
FN1106/07
Planens formella namn
Detaljplan för Bostäder vid Tunnlandsgatan inom stadsdelen Järnbrott i Göteborg

Aktuell tidplan

  • Byggstart
    2013-04-09

Handläggare

Byggherrar

Om det finns bostäder i planen och du vill anmäla intresse - kontakta byggherren.

Markägare

Göteborgs Stad