Plan- och byggprojekt

Markanvisning för bostäder vid Skra bro (etapp 2) – Bostad2021

SDN Västra Hisingen

Bostäder vid Skra bro är ett av de projekt som ingår i stadens Jubileumssatsning för bostäder. Nya processer ska utvecklas och prövas gemensamt. En förutsättning för framgång är att samtliga ingående parter arbetar aktivt för att avtal tecknas, tidplaner hålls, utredningar genomförs och att underlag till beslut finns framme i god tid till för samverkan, beredning och kvalitetssäkring.

En detaljplan för Skra Bro – etapp 2 kommer att starta i slutet av 2015. Denna etapp ligger ca 200 m norr om Björlandavägen och den första etappen. Området utgörs huvudsakligen av naturmark och angörs från Kongahällavägen. Preliminärt bedöms ca 250 bostäder rymmas inom området. Området ska även rymma en skola/förskola.

Mer information om markanvisningen finns i "Förutsättningar för markanvisning för Nymilsgatan" till höger på sidan.

Vad händer just nu?

Markanvisningen är öppen för ansökan till och med den 12 november 2015.

Status och handlingar

 1. Beslutade markanvisningar

  Fastighetsnämnden har beslutat enligt förslag till beslut i denna markanvisning. Vem som fått markanvisningen under Händer just nu.

Bebyggelse

 • Preliminärt antal bostäder
  C:a 250 bostäder
  Typ av bostäder
  Flerbostadshus och småhus
  Upplåtelseform
  Hyresrätt, Bostadsrätt, Äganderätt

Diarienummer

 • Diarienummer
  FNVH1/15
  Referensbeteckning
  VH1/15
  Beslut
  2016-03-21

Öppen för ansökan

2015-10-12—2015-11-12

Ytterligare upplysningar lämnas av

Sofie Bårdèn

Fastighetskontoret