Plan- och byggprojekt

Frölunda – Markanvisning för bostäder vid Nymilsgatan – Bostad2021

SDN Askim-Frölunda-Högsbo

Bostäder vid Nymilsgatan är ett av de projekt som ingår i stadens Jubileumssatsning för bostäder. Nya processer ska utvecklas och prövas gemensamt. En förutsättning för framgång är att samtliga ingående parter arbetar aktivt för att avtal tecknas, tidplaner hålls, utredningar genomförs och att underlag till beslut finns framme i god tid till för samverkan, beredning och kvalitetssäkring.

En detaljplan för bostäder vid Nymilsgatan kommer att starta innan sommaren 2015. Det aktuella planområdet ligger öster om Nymilsgatan på den tomt där Motortekniska gymnasiets tidigare haft sina lokaler. Den totala volymen nya bostäder inom planområdet är ännu något svår att uppskatta, men bedöms ligga i intervallet 200-250 bostäder.


Markanvisningen är beslutad.

Vad händer just nu?

Markanvisningen är beslutad och har lämnats till Alaska Fastigheter AB och Nordfeldts Invest AB.

Status och handlingar

 1. Beslutade markanvisningar

  Fastighetsnämnden har beslutat enligt förslag till beslut i denna markanvisning. Vem som fått markanvisningen under Händer just nu.

Bebyggelse

 • Preliminärt antal bostäder
  C:a 200 bostäder
  Typ av bostäder
  Flerbostadshus
  Upplåtelseform
  Hyresrätt, Bostadsrätt

Diarienummer

 • Diarienummer
  FNAFH3/15
  Referensbeteckning
  FNAFH3/15
  Beslut
  2015-08-31
  Markanvisning lämnad till
  Alaska Fastigheter AB
  Nordfeldts Invest AB

Öppen för ansökan

2015-05-28—2015-06-23

Ytterligare upplysningar lämnas av

Sofie Bårdèn

Fastighetskontoret