Plan- och byggprojekt

Tynnered - Bostäder vid Briljant- och Smaragdgatan (BoStad2021)

Stadsdel Tynnered.

Syftet med planarbetet är att pröva möjligheten för bostadsbebyggelse väster om Briljant- och Smaragdgatan. Planen ska pröva möjligheten att bebygga parkeringsytorna längs Briljant- och Smaragdgatan med bostäder samt bygga på delar av befintliga byggnader. Sammanlagt bedöms totalt cirka 250 nya bostäder kunna byggas. I planen prövas även möjligheten att uppföra en förskola i 6-7 avdelningar.

Denna plan ingår i BoStad2021.
Bostad2021 är namnet på ett samverkansprojekt mellan Göteborgs Stad och byggaktörerna. Satsningen innebär att 7 000 nya bostäder, utöver ordinarie bostadsproduktion, ska vara färdigställda år 2021 då Göteborg fyller 400 år. Läs mer om BoStad2021

Vad händer just nu?

Planen vann laga kraft 2018-04-11, detta innebär att planen är gällande. Planen i sin helhet finns på Stadsbyggnadskontorets arkiv och har aktbeteckning 2-5402.

Karta

Status och handlingar

  1. Byggstart/pågående byggprojekt.

    I detta skede har bygglov givits och byggstart har meddelats från byggherren.

Bebyggelse

Planerade hyresrätter
0 stycken
Planerade bostadsrätter
0 stycken
Planerade villor/radhus
0 stycken
Övrigt
Totalt innehåller detaljplanen ca 250 nya lägenheter. stycken

Diarienummer

Diarienummer SBK
BN1202/15
Diarienummer FK
FN1061/15
Planens formella namn
Bostäder vid Briljant- och Smaragdgatan inom stadsdelen Tynnered, en del av Jubileumssatsningen.

Aktuell tidplan

  • Projektavslut
    2019-12-31

Handläggare

Byggherrar

Om det finns bostäder i planen och du vill anmäla intresse - kontakta byggherren.

Markägare

Stena Fastigheter och Göteborgs Stad