Plan- och byggprojekt

Sök
Välj typ

Sökresultat

5 träffar på 'kanalmurarna'
Visa som:
 • Engelbrektslänken

  Samråd Projekt
  Bild: Föreslagen utformning av Engelbrektsgatan med en ny spårväg mitt i gatan med bilkörfält på ömse sidor, bättre kopplingar, gångstråk och en ny cykelväg längs med gatans norra sida (AL Studio/02 Landskap) Engelbrektslänken är en ny spårvägsförbindelse i Engelbrektsgatan mellan Södra Vägen och Skånegatan.
 • Gårda - renovering av kanalmurar vid Åvägen

  Utredning - Trafikprojekt Projekt
  Kanalmurarna längst med Åvägen är slitna och i behov av renovering.
 • Gårda - renovering av kanalmurar vid Åvägen

  Vattenverksamhet - samråd Projekt
  Kanalmurarna längst med Åvägen är slitna och i behov av renovering.
 • Heden - Spårväg i Engelbrektsgatan mellan Södra Vägen och Skånegatan

  Plan utökat förfarande - efter antagande Projekt
  Bild 1: Föreslagen utformning av Engelbrektsgatan med en ny spårväg mitt i gatan med bilkörfält på ömse sidor, bättre kopplingar, gångstråk och en ny cykelväg längs med gatans norra sida (AL Studio/02 Landskap) Bild 2: Vybild från 2020 från väster över berörd del av Engelbrektsgatan.
 • Renovering av Göteborgs kanalmurar

  Startskede - trafikprojekt Projekt
  Med åldern och med ökad belastning från trafiken är stora delar av Göteborgs kanalmurar i dåligt skick och behöver renoveras.