Plan- och byggprojekt

Stadsutvecklingsområde Dag Hammarskjöldsleden – från trafikbarriär till stadsgata

SDN Askim-Frölunda-Högsbo , stadsdel Högsbo och Änggården.

Vad händer just nu?

Här kan du ta del av alla formella handlingar som omfattar Dag Hammarskjölds Boulevard.

Dag Hammarskjölds boulevard kommer att ingå i en fördjupad översiktsplan för del av Högsbo-Frölunda som stadsbyggnadskontoret ska arbeta fram.

Arbetet kommer bland annat att utgå från förstudien som färdigställdes 2015.

Läs mer om Dag Hammarskjöldsleden här Dag Hammarskjöldsleden på Göteborgs Stads webbplats om stadsutveckling.

Karta

Projektledare

Projekt som ingår

Här kan du läsa mer om de projekt som ingår eller har betydelse för områdets utveckling.