Plan- och byggprojekt

Västlänken - station Haga

SDN Centrum, SDN Majorna-Linné. Stadsdel Haga, Inom Vallgraven, Pustervik och Vasastaden .

Läget för en ny pendeltågstunnel med stationer under Göteborg är fastlagd sedan tidigare. 100 000 boende och 130 000 arbetande kommer att få gång- och cykelavstånd till pendeltåg inom centrala Göteborg.

Detaljplanen hanterar trafikmiljön i området, uppgångarna från Västlänken samt en ny byggrätt inom handelshögskolans kvarter.

Station Haga kommer att bli en knutpunkt för boende, studenter och pendlare. Bebyggelse och parkmiljöer omkring Station Haga omfattas av riksintresse för kulturmiljö. I arbetet med detaljplanen måste hänsyn tas till detta riksintresse samt det riksintresse för trafikkommunikation som Västlänken är.

Vad händer just nu?

Granskningsperioden är avslutad och nu pågår arbetet med att färdigställa ett slutligt förslag som byggnadsnämnden/kommunfullmäktige får ta ställning till.

Karta

Status och handlingar

Diarienummer

  • Diarienummer SBKBN0637/11
  • Diarienummer FKFN6469/12
  • Planens formella namnDetaljplan för Västlänken, Station Haga med omgivning inom stadsdelarna Haga, Inom Vallgraven, Pustervik samt Vasastaden i Göteborg

Handläggare

Projekt i området

Här hittar du andra intressanta projekt i området