Plan- och byggprojekt

Stadsutvecklingsområde Gamlestaden - på väg in i framtiden

SDN Östra Göteborg , stadsdel Gamlestaden.

Vad händer just nu?

Här hittar du alla formella handlingar om Gamlestaden.

Gamlestaden är ett viktigt område för att knyta ihop staden. Ett nytt resecentrum, bostäder, handel och service ger nytt liv och ökar dragningskraften till stadsdelen. Stadsdelen har en lång historia och kommer i framtiden att ha fördubblat sitt invånarantal.

Läs mer om

Gamlestaden på Göteborgs Stads webbplats om stadsutveckling.

Karta

Projektledare

Kommunikatör