Plan- och byggprojekt

Björlanda - Friidrottsanläggning norr om Skra Bro

SDN Västra Hisingen. Stadsdel Björlanda.

Projektet innebär att ta fram ett förslag till detaljplan för en ny friidrottsanläggning norr om Skra Bro inom stadsdelen Björlanda, Hisingen. Friidrottsanläggningen i Björlanda blir viktig för skolorna på Hisingen, som idag måste ta sig in till Ullevi för att utöva friidrott. Obligatoriska idrottsdagar måste idag förläggas till Slottsskogsvallen, Mölndal eller Angered, allt på långa avstånd från Hisingen. Den nya anläggningen ersätter den friidrottsverksamhet som tidigare fanns på Rambergsvallen, men som försvann i samband med att den byggdes om till renodlad fotbollsarena.

Vad händer just nu?

Granskningsperioden är avslutad och nu pågår arbetet med att färdigställa ett slutligt förslag som byggnadsnämnden får ta ställning till.

Karta

Status och handlingar

  1. Plan utökat förfarande - granskning

    När det slutliga planförslaget är klart skall det finnas möjlighet till skriftlig granskning under en tid av minst tre veckor. Förslaget finns då tillgängligt på webben och på stadsbyggnadskontoret. Du som har anmärkningar på planförslaget skall lämna dem skriftligt senast under granskningstiden, annars kan du förlora rätten att överklaga beslut att anta planen. Efter granskningstiden kan det ha gjorts så stora ändringar i planförslaget att det kan bli nödvändigt med ytterligare en granskning innan planen kan gå till antagande.

Diarienummer

Diarienummer SBK
BN0901/16
Planens formella namn
Detaljplan för friidrottsanläggning norr om Skra Bro inom stadsdelen Björlanda

Handläggare

Markägare

Göteborgs Stad