Plan- och byggprojekt

Björlanda - Friidrottsanläggning norr om Skra Bro

SDN Västra Hisingen. Stadsdel Björlanda.

Projektet innebär att ta fram ett förslag till detaljplan för en ny friidrottsanläggning norr om Skra Bro inom stadsdelen Björlanda, Hisingen. Friidrottsanläggningen i Björlanda blir viktig för skolorna på Hisingen, som idag måste ta sig in till Ullevi för att utöva friidrott. Obligatoriska idrottsdagar måste idag förläggas till Slottsskogsvallen, Mölndal eller Angered, allt på långa avstånd från Hisingen. Den nya anläggningen ersätter den friidrottsverksamhet som tidigare fanns på Rambergsvallen, men som försvann i samband med att den byggdes om till renodlad fotbollsarena.

Vad händer just nu?

Planen vann laga kraft 2020-04-22, detta innebär att planen är gällande. Planen i sin helhet finns på Stadsbyggnadskontorets arkiv och har aktbeteckning 2-5524.

Karta

Status och handlingar

  1. Plan utökat förfarande - laga kraft

    Om planen inte överklagas eller överprövas vinner den laga kraft tre veckor efter att nämndens protokoll justerats. Protokollet justeras normalt två veckor efter nämnd. Dess bestämmelser för markens användning blir då gällande och man kan börja genomföra planen.

Diarienummer

Diarienummer SBK
BN0901/16
Diarienummer FK
FN1371/18
Planens formella namn
Detaljplan för friidrottsanläggning norr om Skra Bro inom stadsdelen Björlanda

Handläggare

Markägare

Göteborgs Stad