Plan- och byggprojekt

Kungsladugård - Ändring av detaljplan för Vagnhallen Majorna

SDN Majorna-Linné. Stadsdel Kungsladugård.

Syftet med planändringen är att möjliggöra för spårvagnsdepån Vagnhallen Majorna att bilda en egen fastighet. Det ges förutsättningar för förändrad fastighetsbildning inom hela planområdet. Därutöver upphävs del av gällande detaljplan där det idag står ett bostadshus på mark planlagd för industri.

Vad händer just nu?

Planen kommer att behandlas vid byggnadsnämndens möte den 22 oktober 2019 och stadsbyggnadskontoret kommer då föreslå nämnden att anta planen.

Karta

Status och handlingar

  1. Plan begränsat förfarande - inför antagande

    Denna detaljplan handläggs nu med begränsat standardförfarande eftersom berörda parter har godkänt planförslaget. Det blir därmed inget granskningsförfarande utan förslaget kommer att gå direkt till byggnadsnämnden för antagande.

Diarienummer

Diarienummer SBK
BN0514/19
Planens formella namn
Ändring av del av detaljplan II-558 m.fl. vid Karl Johansgatan inom stadsdelen Kungsladugård

Handläggare