Plan- och byggprojekt

Markanvisning för Lindholmshamnen 40:1

SDN Lundby

Det aktuella området är en vattenfastighet som ska markanvisas och är beläget i Lindholmshamnen. Den befintliga bebyggelsen i området består av ett mindre restaurangkluster, hotell, bostäder, kontor samt andra verksamhetslokaler. Området, markerat på bild ovan, medger en byggyta om 800 kvm BTA för restaurangändamål. Detaljplan för området vann laga kraft 2014-12-05.

Vi söker en kreativ och idérik aktör med ambition om att skapa stadsliv både dag som kväll. Ni kommer att bedömas på erfarenhet, kreativitet, koncept och tidigare referenser. Byggnaden ska utvecklas i samklang med det omgivande nya trädäcket, vilket kräver samordning av projektering och utbyggnad med Trafikkontoret, som är huvudman för allmän plats.

Aktören ska i sitt koncept kunna presentera lösningar där restaurangverksamheten kan bistå bostadsrättsföreningarna i området med en möjlighet att ha föreningsaktiviteter i hela eller delar av lokalen (upp till 80 sittplatser). Uthyrningen till föreningarna ska ske på kommersiellt godtagbara villkor.

Markanvisningen ligger inom området som ingår i Vision Älvstaden. Enligt Vision Älvstaden har Lindholmen en viktig roll som kunskapsnod med samarbeten inom media, konst och akademi. Området kompletteras med fler bostäder i Lindholmshamnen och kvarteren runt Karlastaden.

Restaurangkonceptet ska möta vattnet på dess unika läge och intill den centrala samlingsplatsen. Service och handel ska ge förutsättning för ett vardagsliv utan bil. Det vattennära läget och utvecklingen av Lindolmshamnen med trädäck, grönska, kaj med parker skapar ett attraktivt läge för restaurangen och ett område att vistas på. Restaurangens utveckling på Lindholmen
är en spännande utmaning i hållbar miljö med innovativa förtecken.

Frågor ang markanvisningen kan skickas via mail till Sebastian Vithal innan 28 oktober.

Status och handlingar

  1. Markanvisningar under beredning inför beslut

    Ansökningar om markanvisning som kommit in utvärderas inför beslut.

Diarienummer

  • Diarienummer
    FN5774/19
    Referensbeteckning
    L01/2019

Öppen för ansökan

2019-09-27—2019-11-04

Ytterligare upplysningar lämnas av

Sebastian Vithal

Älvstranden Utveckling AB