Plan- och byggprojekt

Järnbrott - Bostäder och lokaler vid Radiotorget (BoStad2021)

Stadsdel Järnbrott.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för fler bostäder intill Radiotorget. Kring delar av torget prövas ny bebyggelse som ska ersätta befintlig bebyggelse. Lokaler ska fortsatt finnas i bottenplan. Bostadsbebyggelse ska också prövas i nya lägen direkt norr och väster om torget. Markanvisning pågår av området norr om torget.

Denna plan ingår i BoStad2021.
BoStad2021 är namnet på ett samverkansprojekt mellan Göteborgs Stad och byggaktörerna. Satsningen innebär att 7 000 nya bostäder, utöver ordinarie bostadsproduktion, ska vara. färdigställda år 2021 då Göteborg fyller 400 år. Läs mer om BoStad2021

Vad händer just nu?

Byggande pågår. Planen vann laga kraft 2017-11-22, detta innebär att planen är gällande. Planen i sin helhet finns på Stadsbyggnadskontorets arkiv och har aktbeteckning 2-5373.

Karta

Status och handlingar

  1. Byggstart/pågående byggprojekt.

    I detta skede har bygglov givits och byggstart har meddelats från byggherren.

Bebyggelse

Planerade hyresrätter
0 stycken
Planerade bostadsrätter
0 stycken
Planerade villor/radhus
0 stycken
Övrigt
Här planeras det för 114 hyresrätter och bostadsrätter. stycken

Diarienummer

Diarienummer SBK
BN0363/14
Diarienummer FK
FN2917/15
Planens formella namn
Detaljplan för bostäder och lokaler vid Radiotorget inom stadsdelen Järnbrott i Göteborg, en del av Jubileumssatsningen

Aktuell tidplan

  • Byggstart
    2017-12-31
    Projektavslut
    2019-12-31

Handläggare

Byggherrar

Om det finns bostäder i planen och du vill anmäla intresse - kontakta byggherren.

Markägare

Göteborgs Stad