Plan- och byggprojekt

Gamlestaden - Handel, bostäder m m i SKF-området.

SDN Östra Göteborg. Stadsdel Gamlestaden.

Planområdet omfattar SKFs gamla industriområde Nya Kulan. Syftet är att skapa förutsättningar för blandad stadsbebyggelse med handel, bostäder, kontor, kultur och service m m i den gamla fabriksmiljön. Markägare är SKF, som sammarbetar med TK Development avseende handeln och med HSB för förslag till bostäder längs med Säveån. För mer information om handeln se länk till höger under rubriken "Plan - inför utställning"

Vad händer just nu?

Planområdet har delats upp i 3 detaljplaner efter samrådet: Denna del berör Kv Gösen m.m.

Utställningsfasen kommer att tas om pga ändrad inriktning med större andel bostäder.

Området norr om Artillerigatan, kvarteret Makrillen har vunnit laga kraft.

Karta

Status och handlingar

  1. Plan - utställning II

    Efter utställningen kan det ha gjorts så väsentliga ändringar att det är nödvändigt att genomföra ytterligare en formell utställning. I övrigt läs informationstexten under plan – utställning

Diarienummer

Diarienummer SBK
BN0728/07
Diarienummer FK
FN1312/09
Planens formella namn
Detaljplan för handel, bostäder mm. inom kv Gösen inom stadsdelen Gamlestaden

Handläggare

Byggherrar

Om det finns bostäder i planen och du vill anmäla intresse - kontakta byggherren.

Projekt i området

Här hittar du andra intressanta projekt i området