Plan- och byggprojekt

Gamlestaden - Bostäder vid Gamlestadsvägen

SDN Östra Göteborg. Stadsdel Gamlestaden.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra uppförande av ett till två flerbostadshus. Planen innebär en förtätning av befintligt bostadsområde.

Vad händer just nu?

Planen kommer att behandlas vid byggnadsnämndens möte den 24 september 2020 och stadsbyggnadskontoret kommer då föreslå nämnden att anta planen.

Karta

Status och handlingar

  1. Plan standardförfarande - inför antagande

Diarienummer

Diarienummer SBK
BN0555/14
Diarienummer FK
FN7007/17
Planens formella namn
Detaljplan för Bostäder vid Gamlestadsvägen samt ändring av detaljplan II-3571 kvarteret 20 öringen, inom stadsdelen Gamlestaden

Handläggare

Markägare

Bostads AB Poseidon och Göteborgs stad.