Plan- och byggprojekt

Stadsutvecklingsområde Backaplan - ska bli tätbebyggd stadsmiljö

SDN Lundby , stadsdel Kvillebäcken .

Området är en viktig pusselbit för att knyta ihop staden över älven. Med en blandning av bostäder, service, kontor och cityhandel blir Backaplan Hisingens centrum. Omvandlingen har startat och pågår under de närmaste 20 åren.

Läs mer om Backaplan här Backaplan på Göteborgs Stads webbplats om stadsutveckling.

Vad händer just nu?

Programsamrådet startar 5 september 2018.

Samrådsutställning kommer att ske på följande platser:
Stadsbyggnadskontoret, Köpmansgatan 20
Älvrummet, Lindholmspiren 3-5
Lundby bibliotek, Borstbindaregatan 12a (från och med 10 september)

Detaljplan 1 har avslutat sin granskning och detaljplan 2 startar upp under 2018/2019. Kontakta projektledarna för mer information.

Karta

Projektledare