Plan- och byggprojekt

Stadsutvecklingsområde Frihamnen - en plats för alla!

SDN Lundby , stadsdel Lundby.

Visionen om Frihamnen är att området ska utvecklas till en del av innerstaden. Med nyskapande lösningar och fokus på hållbarhet vill vi skapa variation av boendeformer och mötesplatser. Med den nya Hisingsbron, färjorna till och från centrum samt bra kollektivtrafik så kommer Frihamnen att knyta ihop staden. Läs mer om Frihamnen här Frihamnen på Göteborgs Stads webbplats om stadsutveckling.

Vad händer just nu?

Samrådet för detaljplan etapp 1 är avslutat och nu pågår arbetet med att sammanställa synpunkterna och se vad som eventuellt måste göras utifrån de inkomna synpunkterna. Nästa tillfälle att påverka projektet är i granskningsskedet.

Karta

Projektledare