Plan- och byggprojekt

Stadsutvecklingsområde Korsvägen - från vägskäl till attraktiv mötesplats

SDN Centrum , stadsdel Heden, Johanneberg och Lorensberg.

Vad händer just nu?

Du kan ta del av detaljplanerna inom området till höger på sidan. Läs mer om Korsvägen här Korsvägen på Göteborgs Stads webbplats om stadsutveckling.

Karta

Projektledare