Plan- och byggprojekt

Stadsutvecklingsområde Korsvägen - från vägskäl till attraktiv mötesplats

SDN Centrum , stadsdel Heden, Johanneberg och Lorensberg.

Vad händer just nu?

Här kan du kan ta del av av de formella handlingarna som omfattar Korsvägen.

Korsvägen ska bli en aktiv plats i en växande innerstad, där det är enklare att gå, cykla, mötas och umgås. Och där biltrafiken tar mindre plats. Med en ny tågstation under mark och nya hållplatslägen för bussar och spårvagnar stärks Korsvägen som knutpunkt för kollektivtrafiken samtidigt som även hela området utvecklas.

Läs mer om

Korsvägen på Göteborgs Stads webbplats om stadsutveckling.

Karta

Projektledare