Plan- och byggprojekt

Stadsutvecklingsområde Gårda/Ullevigatan - Gårda ska utvecklas och vårdas

SDN Centrum , stadsdel Gårda .

Vad händer just nu?

Du kan ta del av detaljplaner för området till höger på sidan.

Läs mer om Gårda här Gårda på Göteborgs Stads webbplats om stadsutveckling.

Karta