Plan- och byggprojekt

Stadsutvecklingsområde Ringön - ska växa långsamt

SDN Lundby , stadsdel Ringön.

Vad händer just nu?

Karta

Projektledare

Projekt som ingår

Här kan du läsa mer om de projekt som ingår eller har betydelse för områdets utveckling.