Plan- och byggprojekt

Markanvisningstävling för Skanstorget

SDN Majorna-Linné

Fastighetsnämnden beslutade 2018-11-26 att tilldela Ernst Rosén AB markanvisningen utifrån att de fick flest antal röster i tävlingen. I nuläget inväntas att detaljplan ska starta för projektet. I det beslutade planbeskedet från stadsbyggnadskontoret anges att detaljplan för platsen avses föras in senast i startplan för år 2020.

Den 26 november beslutade fastighetsnämnden att tilldela Ernst Rosén AB markanvisningen för Skanstorget. Det vinnande bidraget heter Haga hjärta Linné och fick flest röster i tävlingen. Nu väntar projektet på att arbetet med att ta fram en detaljplan ska starta.

Beslutet från stadsbyggnadskontoret om planbesked säger att detaljplanen för platsen ska in i startplanen senast år 2020.

Mer information finns på stadens stadsutvecklingswebb.

https://stadsutveckling.goteborg.se/projekt/skanstorget/

Vad händer just nu?

Markanvisningstävlingen är beslutad

Status och handlingar

 1. Beslutade markanvisningar

  Fastighetsnämnden har beslutat enligt förslag till beslut i denna markanvisning. Vem som fått markanvisningen under Händer just nu.

Bebyggelse

 • Preliminärt antal bostäder
  C:a 200 bostäder
  Typ av bostäder
  Flerbostadshus
  Upplåtelseform
  Hyresrätt, Bostadsrätt
  Övrig information
  Kommersiella/publika lokaler i bottenvåningarna samt parkeringsplatser i underjordiskt garage om två plan.

Diarienummer

 • Diarienummer
  FN7074/15
  Referensbeteckning
  FNML1/18
  Beslut
  2018-11-26

Öppen för ansökan

2018-05-09—2018-08-06

Ytterligare upplysningar lämnas av

Joel Blomgren

Fastighetskontoret

Matilda Landén

Fastighetskontoret

Jenny Pettersson

Fastighetskontoret