Plan- och byggprojekt

Markanvisningstävling för Skanstorget

SDN Majorna-Linné

Det aktuella området för markanvisningstävling ligger på Skanstorget i Göteborgs centrum. Platsen består till största del av en större parkeringsplats med markparkering. Åt söder, öster och norr finns stadsmässigt bebyggelse i form av flerbostadshus med bostäder och service. Även bebyggelse med universitetslokaler finns angränsande mot norr. Åt väster ligger Skansparken och Skansen Kronan.

Markanvisningstävlingen omfattar ca 200 bostäder i flerbostadshus, kommersiella/publika lokaler i bottenvåningarna samt parkering i underjordiskt garage om två plan.

Tävlingsförslag ska vara fastighetskontoret tillhanda senast 6 augusti klockan 16:00. Förslag kan antingen skickas via post alternativt lämnas i fastighetskontorets reception på Postgatan 10 i Göteborg. OBSERVERA att du inte får skicka in din ansökan elektroniskt.

Ange rubriken ”Markanvisningstävling för Skanstorget” samt tävlingsförslagets namn (motto) på ansökningskuvertet. Se vidare instruktioner i bifogade filer.

Mer information om markanvisningstävlingen finns i Förutsättningar för markanvisning för Skanstorget tillsammans med övriga dokument till höger på denna sida.

Frågor under tävlingsperioden får endast ställas via e-post till jenny.pettersson@fastighet.goteborg.se till och med senast den 21 juni 2018. Frågor och svar kommer att publiceras löpande på markanvisningens webbplats.

Vad händer just nu?

Den 6:e augusti var sista dag att lämna in tävlingsförslag till markanvisningen. Nu pågår arbetet med att ta fram de tre finalister som går vidare till röstningen. Totalt kom det in 10 tävlingsbidrag till fastighetskontoret. Alla dessa kommer att bli offentliga att ta del av efter att vinnaren presenterats.

Status och handlingar

 1. Beslutade markanvisningar

  Fastighetsnämnden har beslutat enligt förslag till beslut i denna markanvisning. Vem som fått markanvisningen under Händer just nu.

Bebyggelse

 • Preliminärt antal bostäder
  C:a 200 bostäder
  Typ av bostäder
  Flerbostadshus
  Upplåtelseform
  Hyresrätt, Bostadsrätt
  Övrig information
  Kommersiella/publika lokaler i bottenvåningarna samt parkeringsplatser i underjordiskt garage om två plan.

Diarienummer

 • Diarienummer
  FN7074/15
  Referensbeteckning
  FNML1/18
  Beslut
  2018-11-26

Öppen för ansökan

2018-05-09—2018-08-06

Ytterligare upplysningar lämnas av

Joel Blomgren

Fastighetskontoret

Matilda Landén

Fastighetskontoret

Jenny Pettersson

Fastighetskontoret