Plan- och byggprojekt

Björlanda - Friidrottsanläggning norr om Skra Bro

SDN Västra Hisingen. Stadsdel Björlanda.

Projektet innebär att ta fram ett förslag till detaljplan för en ny friidrottsanläggning norr om Skra Bro inom stadsdelen Björlanda, Hisingen. Friidrottsanläggningen i Björlanda blir viktig för skolorna på Hisingen, som idag måste ta sig in till Ullevi för att utöva friidrott. Obligatoriska idrottsdagar måste idag förläggas till Slottsskogsvallen, Mölndal eller Angered, allt på långa avstånd från Hisingen. Den nya anläggningen ersätter den friidrottsverksamhet som tidigare fanns på Rambergsvallen, men som försvann i samband med att den byggdes om till renodlad fotbollsarena.

Vad händer just nu?

Planen tillstyrktes av byggnadsnämnden den 17 december 2019. Planen går nu vidare till kommunfullmäktige för antagande.

Karta

Status och handlingar

  1. Plan utökat förfarande - inför antagande

    Efter granskningsskedet görs eventuellt mindre ändringar av planförslaget. Därefter går den till byggnadsnämnden eller kommunfullmäktige för antagande.

Diarienummer

Diarienummer SBK
BN0901/16
Planens formella namn
Detaljplan för friidrottsanläggning norr om Skra Bro inom stadsdelen Björlanda

Handläggare

Markägare

Göteborgs Stad