Plan- och byggprojekt

Markanvisningstävling för bostäder i Fixfabriksområdet kvarter 5

I markanvisningstävlingen tas nästa steg i utvecklingen av Fixfabriksområdet när kvarteret 5, inom området känt som Bussgaraget, ska omvandlas till en blandad stadsmiljö med bostäder och verksamheter.

Fixfabriken har redan börjat sin förvandling från industriområde till ett bostadsområde som knyter samman olika kvarter till en ny helhet.

Kvarter 5 som nu markanvisas ingår i Bussgaraget som totalt består av sex kvarter. Skalan på kvarteren kommer variera från 3–4 till 6–7 våningar. De nya bostäderna bygger vidare på den existerande kvartersstrukturen med bostadsgårdar som ger plats för socialt liv och samverkan. Kvarter 5 ska bestå av cirka 140 bostäder.

Hela detaljplanen för Fixområdet medför en tät kvartersstruktur med en hög exploatering. Det omfattar totalt 6 hektar och kommer förutom totalt cirka 1200 bostäder även ge plats för butiker, kontor, äldreboende, skola med mera.

Målet med den nya bebyggelsen är att den ska vara ett nytt inslag bland den omgivande bebyggelsen som både ska samspela och sticka ut. Det industrihistoriska arvet kommer synas även i framtiden där delar bevaras.

Vad händer just nu?

Markanvisningen beslutades 10 december 2019 och lämnades till F O Peterson & Söner Byggnads AB.

Bebyggelse

 • Preliminärt antal bostäder 140
 • Upplåtelseform Bostadsrätt

Diarienummer

 • Diarienummer FN5537/19
 • Referensbeteckning FNML01/19
 • Beslut 2019-12-10
 • Markanvisning lämnad till F O Petersson & Söner Byggnads AB
 • Mer information Handlingar i plan- och byggärende

Öppen för ansökan

2019-09-18 – 2019-10-31

Upplysningar lämnas av

Fredrik Mellberg

Projektledare
Exploateringsförvaltningen

Mikaela Löndén

Projektledare
Exploateringsförvaltningen

Länk till markanvisningen

Status och handlingar

 1. Kommande markanvisningar

 2. Öppen för ansökan

  De som ansöker om markanvisning som inte ingår i markanvisningstävling lämnar in digital ansökan, om inte annat anges i inbjudan till markanvisningen. Ni fyller i ansökan som finns ovan där ni besvarar de krav som som ställs i förutsättningarna för markanvisningen. I inbjudan anges hur ansökan och handlingar ska skickas in, antingen digitalt via tjänsten, via e-post eller vanlig post. Obs! Begränsning för inskickade filer är 55 MB.
  Om det är en markanvisningstävling ska handlingar alltid skickas in per post i märkt kuvert, se information i tävlingsprogrammet om vilka övriga handlingar som behöver skickas in tillsammans med ansökan.

 3. Markanvisningar under beredning inför beslut

  Ansökningar om markanvisning som kommit in utvärderas inför beslut.

 4. Beslutade markanvisningar

  Fastighetsnämnden har beslutat enligt förslag till beslut i denna markanvisning. Vem som fått markanvisningen under Händer just nu.