Plan- och byggprojekt

Markanvisningstävling för bostäder i Fixfabriksområdet kvarter 5

Majorna-Linné

I markanvisningstävlingen tas nästa steg i utvecklingen av Fixfabriksområdet när kvarteret 5, inom området känt som Bussgaraget, ska omvandlas till en blandad stadsmiljö med bostäder och verksamheter.

Fixfabriken har redan börjat sin förvandling från industriområde till ett bostadsområde som knyter samman olika kvarter till en ny helhet.

Kvarter 5 som nu markanvisas ingår i Bussgaraget som totalt består av sex kvarter. Skalan på kvarteren kommer variera från 3–4 till 6–7 våningar. De nya bostäderna bygger vidare på den existerande kvartersstrukturen med bostadsgårdar som ger plats för socialt liv och samverkan. Kvarter 5 ska bestå av cirka 140 bostäder.

Hela detaljplanen för Fixområdet medför en tät kvartersstruktur med en hög exploatering. Det omfattar totalt 6 hektar och kommer förutom totalt cirka 1200 bostäder även ge plats för butiker, kontor, äldreboende, skola med mera.

Målet med den nya bebyggelsen är att den ska vara ett nytt inslag bland den omgivande bebyggelsen som både ska samspela och sticka ut. Det industrihistoriska arvet kommer synas även i framtiden där delar bevaras.

Vad händer just nu?

Markanvisningen beslutades 10 december 2019 och lämnades till F O Peterson & Söner Byggnads AB.

Status och handlingar

 1. Beslutade markanvisningar

  Fastighetsnämnden har beslutat enligt förslag till beslut i denna markanvisning. Vem som fått markanvisningen under Händer just nu.

Bebyggelse

 • Preliminärt antal bostäder
  C:a 140 bostäder
  Upplåtelseform
  Bostadsrätt

Diarienummer

 • Diarienummer
  FN5537/19
  Referensbeteckning
  FNML01/19
  Beslut
  2019-12-10
  Markanvisning lämnad till
  F O Petersson & Söner Byggnads AB

Öppen för ansökan

2019-09-18—2019-10-31

Ytterligare upplysningar lämnas av

Fredrik Mellberg

Fastighetskontoret

Mikaela Löndén

Fastighetskontoret