Plan- och byggprojekt

Brottkärr - Närcentrum vid Brottkärrsmotet

SDN Askim-Frölunda-Högsbo. Stadsdel Askim.

Planens syfte är att berika stadsdelen med ett tillskott av en bostadstyp som är underrepresenterad och bidrar till ett underlag för ett nytt närcentrum vid Brottkärrsmotet. Bostäder, handel och 600 arbetsplatser i ett strategiskt läge nära kollektivtrafik och service. Planen omfattar 650 nya bostäder och 30 000 kvm verksamhetsytor.

Nya Hovås - facebook

Vad händer just nu?

Byggande pågår. Planen är laga kraftvunnen (2014-05-20). Detta innebär att planen är gällande. Detaljplanen i sin helhet finns på Stadsbyggnadskontorets arkiv och har aktbeteckning 1480K-II-5171.

Karta

Status och handlingar

Bebyggelse

  • Planerade hyresrätter0 stycken
  • Planerade bostadsrätter650 stycken
  • Planerade villor/radhus0 stycken
  • ÖvrigtPlanerade verksamhetsytor: Utbygnad Origohuset 5 000 m2, kontors och handelsfastigheter totalt 15 000 m2, kunskapsgalleria med skola åk 4-9, handel och kontor totalt 5 600 m2 2015 68 lägenheter med bostadsrätt byggstartades av HSB stycken

Diarienummer

  • Diarienummer SBKBN0453/08
  • Diarienummer FKFN0244/11
  • Planens formella namnNärcentrum vid Brottkärrsmotet inom stadsdelen Askim

Handläggare

Byggherrar

  • Om det finns bostäder i planen och du vill anmäla intresse - kontakta byggherren.

Markägare

  • Skanska Nya Hem, HSB Göteborg, Veidekke Bostad, Next Step Group, Next Step Group.