Plan- och byggprojekt

Översiktsplan - Tillägg för översvämningsrisker

Stadsdel Göteborg.

Det tematiska tillägget ger vägledning om hur översiktsplanens intentioner om en hållbar och robust stad ska uppnås med avseende på översvämningsrisker.

Vad händer just nu?

Det tematiska tillägget antogs av kommunfullmäktige den 25 april 2019.

Status och handlingar

  1. Översiktsplan - Godkänd

Diarienummer

Diarienummer SBK
BN0593/14
Planens formella namn
Förslag till översiktsplan för Göteborg – tillägg för översvämningsrisker

Handläggare