Plan- och byggprojekt

Lunden - Bostäder och verksamheter vid Prästgårdsängen

SDN Örgryte-Härlanda. Stadsdel Lunden.

Detaljplaneförslaget innebär en förtätning av bostadsområdet Prästgårdsängen och ett område söder om Prästgårdsgatan med cirka 440 lägenheter i nya byggnader med 3-16 våningar, respektive påbyggnad av två befintliga byggnader med 2 våningar. Verksamhetslokaler med entréer mot Danska Vägen skapas och Danska Vägen byggs om med förhöjda övergångsställen, buss-sluss och parkeringar längs med gatan.

Vad händer just nu?

Planen upphävdes av Mark- och miljödomstolen den 30 september 2019. Byggnadsnämnden har ännu inte beslutat om domen ska överklagas eller inte. Sista dagen för överklagande är den 21 oktober 2019.

Karta

Status och handlingar

  1. Plan - överklagad

    Planen är för närvarande överklagad.

Bebyggelse

Planerade hyresrätter
400 stycken
Planerade bostadsrätter
40 stycken
Planerade villor/radhus
0 stycken
Övrigt
stycken

Diarienummer

Diarienummer SBK
BN0435/10
Planens formella namn
Detaljplan för Bostäder och verksamheter vid Prästgårdsängen inom stadsdelarna Bö och Lunden

Handläggare

Byggherrar

Om det finns bostäder i planen och du vill anmäla intresse - kontakta byggherren.