Plan- och byggprojekt

Lorensberg - Universitetet vid Renströmsparken, del 1

Stadsdel Lorensberg.

Universitetet vid Renströmsparken ska bli en kreativ mötesplats för humaniora, kultur och konst i Göteborg och öppna sig mer mot allmänheten. Med nya kopplingar, bearbetad grönstruktur samt bebyggelse i strategiska lägen ska området utvecklas utifrån sin historia samt framtida anspråk. Detaljplanen innebär en utveckling av kvarteret Artisten vid Renströmsparken samt möjliggör en uppgång för Västlänken.

Vad händer just nu?

Planen tillstyrktes av byggnadsnämnden den 20 april 2021. Planen går nu vidare till kommunfullmäktige för antagande.

Karta

Status och handlingar

  1. Plan utökat förfarande - inför antagande

    Efter granskningsskedet görs eventuellt mindre ändringar av planförslaget. Därefter går den till byggnadsnämnden eller kommunfullmäktige för antagande.

Diarienummer

Diarienummer SBK
BN0548/11
Diarienummer FK
FN5410/16
Planens formella namn
Detaljplan för Universitetet vid Renströmsparken, del 1, inom stadsdelen Lorensberg

Handläggare

Byggherrar

Om det finns bostäder i planen och du vill anmäla intresse - kontakta byggherren.

Markägare

Göteborgs Stad, Akademiska Hus, Higab och Parkeringsbolaget