Plan- och byggprojekt

Stadsutveckling evenemangsområdet – med upplevelsen i centrum

SDN Centrum , stadsdel Centrum.

Vad händer just nu?

Utredningen som pågick under 2017 är klar. Den 23 maj 2018 fattade kommunstyrelsen beslut om att gå vidare med projektet. En projektgrupp ska ta fram förslag på planering och genomförande av ett utvecklat evenemangsområdet.

Följ också projektet på Stadsutveckling Göteborg

Varje år lockar evenemangsområdet runt 10 miljoner besökare. Evenemangsområdet sträcker sig från Ullevi i norr till Lisebergs södra parkering. Strategin var en gång i tiden att samla evenemang, arenor och mötesplatser mitt i city och i direkt anslutning till hotell, restauranger, attraktioner och kommunikationer. Det gör Göteborg unikt bland större städer, och är något som Göteborgs Stad vill utveckla ytterligare med nya upplevelser och mötesplatser.

Under 2017 pågick en utredning om hur evenemangsområdet kan utvecklas. Utredningen är nu klar. Den 23 maj 2018 fattade kommunstyrelsen beslut om att gå vidare med projektet.

Projektet ska ta fram ett förslag på planering och genomförande av ett utvecklat evenemangsområde. En del är ta fram förslag på hur Scandinavium, Lisebergshallen och Valhalla sporthallar ska ersättas norr om Valhallagatan. Scandinavium ska ersättas eftersom arenan inte lever upp till de krav dagens evenemang ställer, och Lisebergshallen rivs för att ge plats för bygget av Västlänken.

I nära anslutning till arenorna ska ett nytt centralbad byggas för att ersätta Valhallabadet och Valhalla IP flyttas till Heden. På den södra sidan av Valhallagatan ska ett upplevelsecenter med tonvikt på handel, caféer och restauranger utvecklas. I området kan det till viss del finnas hotell, kontor och bostäder.

Projektledare