Plan- och byggprojekt

Gunnilse - Markanvisning av bostäder vid Gunnilse Centrum

Angered

Gunnilse ligger i Lärjedalen i nordöstra Göteborg, ca 12 km från centrala Göteborg. Området har idag en lantlig karaktär med relativt begränsad och utspridd bebyggelse. Bebyggelsetrycket är dock stort.
I ett program från 2008 föreslås att ett sammanhållet centrum skapas som binder samman Gunnilse och Angereds kyrkby. Genom en ombyggnad och ny dragning av Gråbovägen (väg 190) utökas möjligheten tilll ny bebyggelse, samtidigt som vägens barriäreffekt minskas. Den kulturhistoriskt värdefulla miljön kring Angereds kyrka bevaras och utvecklas. Själva centrumbebyggelsen koncentreras kring befintlig livsmedelsbutik där ett torg föreslås och viss ytterligare service ska kunna etableras. Inom området planeras också en ny skola

Vad händer just nu?

Fastighetsnämnden har lämnat markanvisning till BoKlok Housing AB, NCC Boende AB, Jålab Bygg, Egnahemsbolaget och Familjebostäder 15 juni 2012.

Status och handlingar

 1. Beslutade markanvisningar

  Fastighetsnämnden har beslutat enligt förslag till beslut i denna markanvisning. Vem som fått markanvisningen under Händer just nu.

Bebyggelse

 • Preliminärt antal bostäder
  C:a 400 bostäder
  Typ av bostäder
  Småhus och småskaliga flerbostadshus
  Upplåtelseform
  Hyresrätt, Bostadsrätt, Äganderätt
  Övrig information
  Preliminärt antal bostäder

Diarienummer

 • Diarienummer
  FN1352/06
  Beslut
  2012-06-15
  Markanvisning lämnad till
  BoKlok AB
  Egnahemsbolaget AB
  Jålab Bygg AB
  NCC Boende
  Familjebostäder i Göteborg AB

Öppen för ansökan

Beslutad markanvisning

Ytterligare upplysningar lämnas av

Lars Johansson

Fastighetskontoret