Plan- och byggprojekt

Planer öppna för synpunkter

Här kan du läsa mer om de planer som just nu är ute på samråd eller utställning.
Kontakta sidansvarig för planerna nedan
kommunikation.stadsbyggnad@sbk.goteborg.se

Bergsjön - Bostäder vid Siriusgatan

Synpunkter tas emot till och med 2022-01-26
Just nu befinner sig planen i samrådsskedet.

Lundby - Spårväg genom Frihamnen och Lindholmsallén

Synpunkter tas emot till och med 2022-01-12
Just nu befinner sig planen i granskningsskedet.

Askim - Detaljplan för utbyggnad av bostäder vid Kopparåsen

Synpunkter tas emot till och med 2021-12-22
Just nu befinner sig planen i samrådsskedet.

Fiskebäck - Bostäder och verksamheter vid Hälleflundregatan

Synpunkter tas emot till och med 2021-12-21
Just nu befinner sig planen i ett kompletterande samrådsskede.

Askim - Ändring av detaljplan för kyrka och barnstuga i Billdal

Synpunkter tas emot till och med 2021-12-08
Just nu befinner sig planen i granskningsskedet.

Frölunda - Program för Frölunda

Synpunkter tas emot till och med 2021-12-22
Just nu befinner sig planprogrammet i samrådsskedet.

Gamlestaden - Program för Slakthusområdet

Synpunkter tas emot till och med 2021-12-14
Just nu befinner sig planprogrammet i samrådsskedet.

Markanvisningar

För tillfället finns inga markanvisningar öppna för ansökan.

Infrastruktur, trafik och torg