Plan- och byggprojekt

Brännö - Enbostadshus vid Åreskiftet

SDN Västra Göteborg. Stadsdel Styrsö.

Planens syfte är att möjliggöra uppförandet av nya enbostadshus inom fastigheterna Brännö 3:34, 3:63, 4:27 och 5:73.

Vad händer just nu?

Planen antogs av byggnadsnämnden den 26 mars 2019. Den är nu överklagad och har skickats till Mark- och miljödomstolen.

Karta

Status och handlingar

  1. Plan standardförfarande - överklagad

Diarienummer

Diarienummer SBK
BN0754/06
Diarienummer FK
FN0232/16
Planens formella namn
Detaljplan för enbostadshus vid Åreskiftet på Brännö, inom stadsdelen Styrsö

Handläggare

Markägare

Privat