Plan- och byggprojekt

Lindås - Bostäder vid Vågnedalsvägen

SDN Askim-Frölunda-Högsbo. Stadsdel Askim.

Cirka 60-80 lägenheter i små flerfamiljshus

Vad händer just nu?

Planen är överklagad och har skickats till Mark- och miljödomstolen

Karta

Status och handlingar

  1. Plan - överklagad

    Planen är för närvarande överklagad.

Diarienummer

Diarienummer SBK
BN0423/11
Planens formella namn
Detaljplan för Bostäder vid Vågnedalsvägen inom stadsdelen Askim

Handläggare

Byggherrar

Om det finns bostäder i planen och du vill anmäla intresse - kontakta byggherren.

Markägare

Göteborgs kommun