Plan- och byggprojekt

Landala - Bostäder vid Karl Gustavsgatan

Stadsdel Landala.

Planen syftar till att förtäta Landala och skapa möjlighet till fler bostadslägenheter i ett centralt läge nära kollektivtrafik. Förtätningen ska ske i form av tillbyggnad av befintligt flerbostadshus mot Föreningsgatan samt påbyggnad i en och en halv våning.

Vad händer just nu?

Planen antogs av byggnadsnämnden den 15 december 2020. Planen är nu överklagad och har skickats till Mark- och miljödomstolen.

Karta

Status och handlingar

  1. Plan - överklagad

    Planen är för närvarande överklagad.

Diarienummer

Diarienummer SBK
BN0375/12
Diarienummer FK
FN4654/14

Handläggare

Markägare

Både kommunal och privatägd mark