Plan- och byggprojekt

Landala - Bostäder vid Karl Gustavsgatan

SDN Centrum. Stadsdel Landala.

Planen syftar till att förtäta Landala och skapa möjlighet till fler bostadslägenheter i ett centralt läge nära kollektivtrafik. Förtätningen ska ske i form av nybyggnad/tillbyggnad av befintligt bostadshus i 8-10 våningar mot Föreningsgatan, etablering av ett punkthus i 15-17 våningar på innergården samt påbyggnad av två våningar på befintligt 8-våningshus.

Vad händer just nu?

Samrådet är avslutat och nu pågår arbetet med att sammanställa synpunkterna och se vad som eventuellt måste göras utifrån de inkomna synpunkterna. Nästa tillfälle att påverka projektet är i granskningsskedet.

Karta

Status och handlingar

Diarienummer

  • Diarienummer SBKBN0375/12
  • Diarienummer FKFN4654/14

Handläggare

Markägare

  • Både kommunal och privatägd mark