Plan- och byggprojekt

Skintebo - Bostäder vid Gullyckevägen

SDN Askim-Frölunda-Högsbo. Stadsdel Askim.

Sex lägenheter för boende med särskild service samt utbyggnad av befintlig villa.

Vad händer just nu?

Granskningsperioden är avslutad och nu pågår arbetet med att färdigställa ett slutligt förslag som byggnadsnämnden får ta ställning till.

Karta

Status och handlingar

  1. Plan standardförfarande - granskning

    Granskningstiden är vid standardförfarande två veckor. Granskningstiden kan ersättas med ett möte om alla sakägare kan närvara. Du som har anmärkningar på planförslaget skall lämna dem skriftligt senast under granskningstiden, annars kan du förlora rätten att överklaga beslut att anta planen.

Diarienummer

Diarienummer SBK
BN1178/15
Diarienummer FK
FN2947/15
Planens formella namn
Detaljplan för bostäder vid Gullyckevägen inom stadsdelen Askim

Handläggare

Byggherrar

Om det finns bostäder i planen och du vill anmäla intresse - kontakta byggherren.

Markägare

Göteborgs Stad och privat